100% kwaliteitsproducten

Duurzaam & degelijk

Het hele jaar buiten genieten

Scherpe prijzen

Verandabouw Saman

Algemene Voorwaarden

Verandabouw Saman Etten-Leur
Kvk: 84363355

Algemene Voorwaarden 1 januari 2022

 • In de offerte die u per e-mail ontvangt (of indien gewenst per post) vragen wij u om een bevestiging indien akkoord ( per mail of een ondertekend exemplaar per post) retour. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Tenzij anders vermeld.
 • Geldigheidsduur uitgebrachte offerte’s 30 dagen.
 • Bij levering materialen dient direct contant of per pin betaald te worden.
 • U kunt ook betalen per bank maar dan dient het bedrag voor levering op onze rekening te staan. (let op verwerkingstermijn van 2 werkdagen bij de bank)
 • Bij het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden wordt niet geleverd of het materiaal wordt retour genomen.
 • Voor het annuleren van een orderbevestiging wordt 50% in rekening gebracht. (Na 7 werkdagen).
 • Bij bedragen hoger dan 750,-- Euro dient een voorschotbedrag betaald te worden van 50% van het totaalbedrag.
 • Leveringen kunnen soms uitlopen in verband met vakantie of niet voorradig zijn bij toeleveranciers, hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. De koper is verplicht hiernaar te informeren bij verkoper.
 • Bij het door de koper afhalen van goederen af werkplaats, is het vervoer met betrekking tot beschadigingen en dergelijke van de goederen voor eigen risico. Koper dient dus zelf te controleren of goederen in deugdelijke staat geleverd worden alvorens hij / zij de goederen gaat vervoeren.
 • Bij het afhalen van goederen af werkplaats, dient de koper contant of per pin te betalen.
 • De koper is zelf verantwoordelijk voor verzekering van het aangekochte.
 • Bij levering of plaatsing dient de koper het gekochte zelf direct te controleren.
 • Indien de geleverde/geplaatste goederen/diensten niet akkoord worden bevonden door de koper, dan dient men dit binnen 5 dagen schriftelijk (per post) te melden aan verkoper.
 • De betalingsverplichting blijft wel gehandhaafd, ook indien niet akkoord.
 • Klachten worden in behandeling genomen na betaling geleverde goederen en diensten.
 • De eventuele montagekosten worden apart berekend.
 • Koper dient, bij montage door ons, te zorgen voor een stroomtoevoerpunt.
 • Hak-, breek-, en sloopwerken worden niet uitgevoerd door ons. Tenzij van te voren duidelijk afgesproken.
 • Bij plaatsing door ons dient de werkplek vrij van allerhande obstakels en vrij toegankelijk te zijn. En hierbij wordt uitgegaan van een waterpas verharde ondergrond. Tenzij anders afgesproken.
 • Garantie bepalingen volgens opgaaf fabriek.
 • Bij het zelf plaatsen van materialen kunnen sommige garantie bepalingen komen te vervallen, de koper is verplicht zich hierover te informeren bij verkoper.
 • Iedere koper is verplicht deze Algemene Voorwaarden na te komen.
Verandabouw-Saman-logo-wit

Voor de overkapping van uw dromen!

Algemene Voorwaarden

Openingstijden* & route

Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdagochtend tot 12.00 uur en door de week 's avonds
ALTIJD OP AFSPRAAK.

Pauze van 12.00 tot 13.00 uur
Zondag gesloten.

Bereken uw route

* I.v.m. bezorgen, werkzaamheden, e.d. is het raadzaam van te voren
telefonisch contact op te nemen.

Contact opnemen

Rudi Saman
Kruispad 14
4891 RJ Rijsbergen

T. 06 - 51 14 55 25
E. info@verandabouwsaman.nl